Inginer proiectant structuri de rezistentă

Website TPF INGINERIE SRL

TPF INGINERIE este membră a Grupului TPF

Cerințe:

· absolvent al unei facultăți de construcții – specialitatea construcții civile și industriale;

· experiență în conceperea și calculul structurilor din beton, zidărie, metal și lemn

· experiență în realizare calcule structurale cu programe de calcul automat –Autodesk Robot/Etabs/Sap/ sau similar

· realizare calcule pentru dimensionarea elementelor structurale

· cunoștinte generale cu privire la etapele de realizare ale proiectelor

· cunoștințe solide privind normele și normativele în vigoare pentru domeniul construcțiilor;

· capacitatea de evaluare a duratei de realizare a unui proiect pentru o structură de rezistență;

· experiență în elaborarea documentațiilor pentru toate fazele de proiectare pentru structurile de rezistență (SF, PT,DE)

· experiență în acordarea de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata realizării proiectului;

· capacitate de comunicare atât pe plan intern cât și extern în vederea coordonării tehnice eficiente a proiectului.

· cunoștințe solide în Autocad – Autodesk,

· cunoștințe Revit – Autodesk privind modelarea clădirilor prin intermediul programului Revit (constituie avantaj);

· cunoștințe în lucrul colaborativ BIM (constitue avantaj);

Responsabilități:

· conceperea și propunerea sistemului structural al construcției în conformitate cu conceptul arhitectural

· elaborarea proiectelor, ca parte a unei echipe de proiect, pentru toate fazele de proiectare în conformitate cu normele în vigoare;

· implicare în procesul de proiectare

· realizarea documentațiilor tehnice aferente procesului de proiectare (măsuratori, relevee, documentație avizare lucrări de intervenție, studii de fezabilitate, documentații pentru autorizații de construcții, proiecte tehnice, detalii, liste de cantități); întocmire proiecte în conformitate cu cerințele prevăzute în HG 907/2016 cu modificările și completările ulterioare;

· respectă termenele de predare pentru proiectele alocate și comunică în timp util, echipei de proiect care sunt informațiile necesare și constrângerile astfel încât termenul de predare să poată fi respectat.

· participă la vizite pe șantier pentru urmărirea lucrărilor, atunci când este nevoie;

· menținerea legăturii cu specialități și urmărirea șantierelor în momentele cheie;

· reprezintă firma în cadrul întâlnirilor cu beneficiarul, colaboratori, subcontractori, precum și în fata altor entități pentru specialitatea rezistenta

To apply for this job email your details to jobs@tpf.ro

Scroll to Top