Expert achizitii publice

Website TPF INGINERIE SRL

TPF INGINERIE este membră a Grupului TPF

Candidatul Ideal

Experiență în lucrul cu SEAP, în elaborarea/completarea DUAE și a documentațiilor pentru depunerea de oferte;
Cunoaștere foarte bună a limbii engleze.

 

Descrierea jobului

 • Verifică periodic platforma SEAP și alte platforme asemănătoare pentru participarea la licitații de interes pentru societate;
 • Analizează condițiile de calificare și/sau selecție (ex: experiență similară, cifră de afaceri, etc.) și/sau punctaj conform Documentațiilor de Atribuire publicate în SEAP;
 • Formulează solicitări de clarificări cu privire la Documentația de Atribuire;
 • Elaborează DUAE, dosarul companiei, și documentațiile necesare (formulare, certificate, etc.) în conformitate cu cerințele Documentațiilor de Atribuire;
 • Analizează cerințele din Documentațiile de Atribuire pentru personalul solicitat a fi numit în oferte și propune persoane din baza de date internă/din extern. Analizează documentele persoanelor în raport cu cerințele Caietului de Sarcini și le completează în vederea îndeplinirii cerințelor;
 • Actualizează baza de date cu personalul de specialitate care poate fi folosit în licitații și cu contractele care pot fi folosite ca experiență similară;
 • Elaborează documentele de asociere / susținere / subcontractare în vederea participării la licitație și colaborează cu societățile contractate în acest sens;
 • Elaborează răspunsurile la solicitările de clarificări din partea comisiei de evaluare pe tema documentelor elaborate de aceasta;
 • Colaborează cu societățile din grupul TPF în vederea obținerii documentelor necesare participării la licitații;
 • Colaborează cu alte departamente din societate în vederea obținerii documentelor necesare pentru oferte;
 • Solicită oferte de preț din partea furnizorilor/subcontractanților

To apply for this job email your details to jobs@tpf.ro

Scroll to Top