Politica în domeniul Anti-Mita

Pentru raportarea oricărei nereguli sesizată în domeniul Anti-Mită în cadrul TPF INGINERIE S.R.L., apasă aici.

Un element esenţial al politicii în domeniul Anti-Mita în cadrul TPF INGINERIE S.R.L. este satisfacţia clienţilor, câştigarea încrederii acestora, lucru care se realizează prin promovarea unei înţelegeri complete a nevoilor clienţilor, identificarea precisă şi clară a necesităţilor acestora şi un efort continuu de îmbunătăţire a nivelului calitativ al serviciilor oferite. Acest element al politicii TPF INGINERIE S.R.L. are ca rezultantă firească realizarea unei imagini favorabile a organizaţiei şi întărirea poziţiei de piaţă a acesteia.

Alt element care stă la baza politicii în domeniul Anti-Mita a TPF INGINERIE S.R.L., de data aceasta orientat către interiorul organizaţiei, este satisfacţia personalului prin sensibilizarea, instruirea şi implicarea personalului în domeniul Anti-Mita.

Perfecţionarea continuă a serviciilor oferite clienţilor precum şi îmbunătăţirea şi adaptarea permanentă a SMAM sunt elemente avute în vedere la elaborarea politicii Anti-Mita a TPF INGINERIE S.R.L. Astfel ca rezultat al implementării acestui sistem se realizează o reducere a costurilor datorate non-calităţii, se optimizează procesele şi se realizează o flexibilitate sporită.

Managementul Anti-Mita, privit ca şi componentă de bază a desfăşurării fiecărui proces din cadrul TPF INGINERIE S.R.L.  înseamnă:

  • familiarizarea întregului personal al TPF INGINERIE S.R.L. cu documentaţia privind anti-mita şi aplicarea permanentă a politicilor şi procedurilor stabilite;

  • asigurarea că politica este înţeleasă, implementată şi menţinută la toate nivelurile organizaţiei;

  • realizarea obiectivelor Anti-Mita, propuse;

  • identificarea corectă a necesităţilor clienţilor şi satisfacerea acestor necesităţi, cu tot efortul necesar pentru problema tratată, menite a obţine satisfacţia clienţilor prin prevenirea neconformităţilor în toate etapele;

  • furnizarea de raportări şi / sau evaluări în care orice informaţie este obiectivă, clară, inteligibilă şi la timp;

  • furnizarea de informaţii care să permită recunoaşterea stadiului actual al problemelor;

  • adoptarea măsurilor corespunzătoare, imediate, în cazul constatării unor neconformităţi sau reclamaţii ale clienţilor prin adoptarea acţiunilor corective care să ducă la satisfacerea necesităţilor clienţilor.

Astfel, obiectivele principale ale politicii TPF INGINERIE S.R.L. privind calitatea si anti-mita sunt următoarele:

  • satisfacerea integrală a clienţilor prin definirea şi îndeplinirea cerinţelor acestora;

  • reducerea sistematică a costurilor non-calităţii în cadrul TPF INGINERIE S.R.L.;

  • creşterea încrederii în serviciile TPF INGINERIE S.R.L.;

  • realizarea unei imagini cât mai favorabile a organizaţiei;

  • identificarea şi corectarea punctelor slabe din sistem, modul de lucru şi organizare pentru a preveni apariţia neconformităţilor;

  • analiza permanentă a SMAM, a adecvării lui cu cerinţele în continuă dezvoltare ale organizaţiei şi adoptarea măsurilor ce se impun;

  • certificarea SMAM în conformitate cu cerinţele standardelor SR ISO 37001:2017.

O atenţie deosebită se acordă cunoaşterii şi înţelegerii politicii şi obiectivelor Anti-Mita la toate nivelurile TPF INGINERIE S.R.L., de către întregul personal al organizaţiei. Aceasta se realizează prin instruirea periodică a personalului TPF INGINERIE S.R.L., prin afişarea în localurile TPF INGINERIE S.R.L. a politicii şi obiectivelor Anti-Mita, prin accesul permanent al personalului la informatiile documentate ale SMAM puse la dispoziţia acestuia.”

Directorul General stabilește, menține și revizuiește o politică anti-mită care:
-interzice mituirea;
-impune respectarea legilor anti-mita aplicabile organizației;

-oferă un cadru pentru stabilirea, revizuirea și atingerea obiectivelor anti-mita;
-include un angajament de a satisface cerințele sistemului de management anti-corupție;
-încurajează  preocupările cu bună credință sau pe baza unei credințe rezonabile în ceea ce privește încrederea, fără teama de represalii;
-include un angajament de îmbunătățire continuă a sistemului de management anti-mita;
-explică autoritatea și independența funcției de combatere a corupției;
-explică consecințele nerespectării politicii anti-mita.

                                                                                                                               DIRECTOR GENERAL,

                                                                                                                    CONSTANTINESCU MARIAN ION

Scroll to Top